امیر مهدی زند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی با 16 سال سابقه وکالتاگر قبل از هر اقدامی در رابطه با موضوعات و مشکلات حقوقی نظر مشورتی وکیل خود را  بگیرید در این صورت:

  • از اشتباهات بسیاری که قابل جبران نیستند جلوگیری به عمل می آورید.
  • موضوع دعوا و شکایت خود را به شکل صحیح مطرح می نمایید.
  • (از اطاله وقت و صرف هزینه های مضاعف جلوگیری می شود).
  • بهترین فرصت های دفاع را از دست نمی دهید.